DEEP 60 Impact Card Announced

 

DEEP 60 Impact

October 19th, 2012

Tokyo, Japan

Korakuen Hall

————————————————————-

 • Yoshiyuki Nakanishi (11-2) vs Yuki Niimura (3-1)
 • Ryuta Sakurai (22-16-6) vs Kazuhiro Nakamura (15-11)
 • Katsunori Kikuno (16-5-2) vs Yasuaki Kishimoto (14-4-2)
 • Shoji Maruyama (11-7-1) vs Doo Ho Choi (9-1)
 • Daiki ‘DJ’ Hata (13-9-6) vs Toshiaki Kitada (13-5-3)
 • Daisuke Nakamura (26-13) vs Takafumi Ito (36-31-13)
 • Takafumi Otsuka (12-11-1) vs Naohiro Mizuno (10-5-2)
 • Hidehiko Hasegawa (19-16-6) vs Takahiro Kawanaka (3-1)
 • Naoki Samukawa (2-2) vs Hiroki Sato (6-6-2)
 • Yasuhiro Kawasaki (8-3-1) vs Ken Hamamura (17-8-4)
 • Juri Ohara (9-5-1) vs Dari Rukuku (2-2)